תפוזים מפזזים

file000872993474לבעל דוכן פירות נשארו 60 תפוזים

...