stock-photo-17485193-wine-barrelירדנה מלאה חבית ולאחר שסיימה, שקלה החבית פחות מאשר לפני התחלת המילוי?

כיצד יתכן הדבר או במילים אחרות: במה מלאה ירדנה את החבית?

 

 

 

 

רמז דק

חשבו על משהו לא חומרי...

הוספת תגובה

תגובות (21)

טען עוד