file8181314982248_copyמאה אנשים עמדו בגשם  ורק לאיש אחד היתה מטריה רגילה. איך יתכן שאף אחד לא נרטב?

רמז דק

תחשבו על משמעות הביטוי:"אף אחד לא נרטב"....

רמז עבה

למילה "אף" יש משמעות של איבר בגוף...

הוספת תגובה

תגובות (18)

טען עוד